27-06-2019 - Przerwy w dostawie wody.

Informujemyże w dniu 02.07.2019 r tj. wtorek, na terenie Gminy Kołbiel mogą wystapić przerwy w dostawie wody spowodowane pracami przełączeniowymi sieci wodociągowej na potrzeby budowy S17.

25.06.2019 odbył się objazd dziennikarzy po budowanej trasie S17 od  węzła Lubelska do początku obwodnicy Garwolina (3 odcinki).

18-06-2019 - Odcinek próbny.

Wykonawca zrealizował odcinek próbny warstwy ścieralnej z betonu cementowego o grubości 28 cm w km  od 9+225 do 9+305 na odcinku nr 1.

Odcinek próbny jest wspólny dla Kontraktu Nr 1 i 2.

12-06-2019 - Czasowa organizacja ruchu.

W dniu 11.06.2019 r Wykonawca wprowadził czasową organizacje ruchu. polegającą na wydłużeniu bypassu wzdłuż DK 50 w kierunku ronda w Kołbieli.

Dla pieszych wyznaczono bezpieczne przejście .

30-05-2019 - Prace archeologiczne.

Nadzór Archeologiczny wszedł w końcową fazę odkrywek i przekazał Wykonawcy 75% terenu objętego badaniami archeologicznymi, pod realizację zadania.

23-05-2019 - Prace na gazociągu.

W dniu 21.05.2019 r na terenie stacji gazowej w Kołbieli miało miejsce opróżnianie gazociągu wysokoprężnego przed przełączeniem kolizji gazociągów.

Prace przepięciowe na gazociągu potrwają do końca przyszłego tygodnia

15-05-2019 - Prace na obiektach mostowych.

Wykonawca prowadzi szeroko zakrojone prace na obiektach mostowych np:

- WED-1 - sprężanie ustroju nośnego,

- WD-8 - przygotowanie platformy pod rusztowanie, wykopy pod ławy fundamentowe.oraz deskowanie ustroju nośnego.

- WD-11 war,1 - demontaż deskowania ustroju nośnego po sprężeniu obiektu.

- WD-11 war.2 - zbrojenie i deskowanie korpusu przyczółka-podpora P3.

 

30-04-2019 - Budowa mostu na Antonince.

Wykonawca przystąpił do budowy mostu w ciągu drogi ekspresowej S17 na rzece Antonince w km 24+408.

W dniach 0d 01 do 05.05 2019r roboty na całym odcinku nie będą prowadzone.

Strony