30-04-2019 - Budowa mostu na Antonince.

Wykonawca przystąpił do budowy mostu w ciągu drogi ekspresowej S17 na rzece Antonince w km 24+408.

W dniach 0d 01 do 05.05 2019r roboty na całym odcinku nie będą prowadzone.

17-04-2019 - Roboty na obiektach mostowych.

Wykonawca wykonał betonowanie ustroju nośnego na obiekcie WD-11 war. 1, jest to wiadukt w śladzie DK 50 nad drogą S17 w miejscowości Człekówka.

Ponadto wykonywane są zbrojenia i dekowanie korpusu przyczółka - podpora P2 na obiekcie WD-10 w km 0+980 DK 50.

- WED-1 km 20+490, zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego- jezdnia prawa

- WED-8 km 23+449, zbrojenie i deskowanie korpusu przyczółka-podpora P1.

 

11-04-2019 - Budowa nasypów.

Wykonawca prowadzi prace przy budowie kolejnych warstw nasypów na trasie głównej, łącznicach na Węźle Kołbiel, oraz drogach serwisowych .

06-04-2019 - Przerwy w dostawie wody.

W zwiazku z pracami zwiazanymi z przebudową sieci wodociągowej, w dniach 08 - 10.04.2019 r moga nastapić przerwy w dostawie wody na terenie Gminy Kołbiel.

Za utrudnienia przepraszamy.

04-04-2019 - Prace na obiektach mostowych.

Wykonawca prowadzi prace na obiektach mostowych;

WED-1 w km 20+490 - zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego,

WD-8 w km 23+449 - zbrojenie i deskowanie korpusu przyczółka - podpora P3,

WD-9 w km 23+821 - zasypka ław fundamentowych - podpora P2,

WD-11 war.1 w km 24+224 - zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego,

WD-11 war.2 w km 26+946 - wykonywanie kolumn DSM - podpora P2,P3, mury oporowe M1 i M2, wykopy pod ławy fundamentowe - podpora P1, mury oporowe M3 i M4.

 

28-03-2019 - Roboty branżowe.

- Wykonawca zakończył przebudowę wodociągu PW 1 w km 19+500.

- Zamontowano ok 50 wpustów (wyloty naskarpowe) na trasie S 17 od km 22+000 do ok km 24+100.

 

15-03-2019 - Prace na obiektach mostowych.

Wykonawca prowadzi prace na obiektach mostowych;

  • WD-9 w km 23+821 Zbrojenie i deskowanie korpusu przyczółka - podpora P1,oraz betonowanie ściany bocznej przyczółka.
  • WD-10 w km 0+980 Betonowanie fundamentu- podpora P1 oraz betonowanie ław fundamentowych ścian bocznych przyczółka.
  • WD -11 w km 24+224 Deskowanie ustroju nośnego.

Strony