08-03-2019 - Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu.

W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa dniu 08.03.2019 r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu, która będzie polegała na:

- w miejscowości Człekówka, na wysokości firmy NC Koperty, utworzone zostanie przejście dla pieszych przez DK 50.

- wygrodzeniu ruchu pieszego na poboczu po stronie prawej znakami U-21 a/b w rozstawie co 20 m.

- wydłużeniu odcinka z ograniczoną prędkością (do 60 km/h)

- zmianie oznakowania skrzyżowania z trzywylotowego na czterowylotowe, w związku z utwardzeniem drogi w kierunku Skorup.

22-02-2019 - Posiedzenie Komisji Budżetu.

W dniu 20.02.2019 r. w Urzędzie Gminy Kołbiel odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy Kołbiel, z udziałem zaproszonych przedstawicieli GDDKiA, Wykonawcy i Nadzoru budowy.

Wykonawca przedstawił aktualny postep prac na budowie. Pozostali zaproszeni goście udzielili odpowiedzi na pytania Komisji

15-02-2019 - Prace na obiektach mostowych

Wykonawca prowadzi prace na obiektah mostowych:

WED-1 - Zbrojenie ław fundamentowych ścian bocznych przyczółka oraz zbrojenie i deskowanie ław fundamentowych - podpora P1-jezdnia prawa w km 20+490.

WD-8 - Zbrojenie i deskowanie ław fundamentowych - podpora P2 w km 23+449.

WD-9 - Zbrojenie i deskowanie korpusu przyczółka - podpora P1 w km 23+821.

WD-11 - Przygotowanie platformy pod rusztowanie, deskowanie ustroju nośnego w km 24+224.

 

01-02-2019 - Plac składowy.

Wykonawca rozpoczął skladowanie materiałów nasypowych oraz brukarskich na nowym placu składowym zlokalizowanym w miejscowości Kołbiel przy DK 50 w pobliżu ronda.. 

Kierowców prosimy o zachowanie ostrożności w związku ze wzmożonym ruchem samochodów dostawczych.

17-01-2019 - Wznowienie prac budowlanych.

W związku z poprawą warunków atmosferycznych Wykonawca wznowił prace budowlane np. usuwanie kolizji elektrycznych, prace na obiektach mostowych WD-9 i WED-1.

 

11-01-2019 - Niewybuch na placu budowy.

W dniu 08.01.2019 r podczas przygotowywania wykopu do przecisku wykopano niewybuch - pocisk artyleryjski. 

Policja zabezpieczyła miejsce zdarzenia do czasu przyjazdu saperów i bezpiecznego zabrania pocisku.

Strony