22-02-2019 - Posiedzenie Komisji Budżetu.

W dniu 20.02.2019 r. w Urzędzie Gminy Kołbiel odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy Kołbiel, z udziałem zaproszonych przedstawicieli GDDKiA, Wykonawcy i Nadzoru budowy.

Wykonawca przedstawił aktualny postep prac na budowie. Pozostali zaproszeni goście udzielili odpowiedzi na pytania Komisji

15-02-2019 - Prace na obiektach mostowych

Wykonawca prowadzi prace na obiektah mostowych:

WED-1 - Zbrojenie ław fundamentowych ścian bocznych przyczółka oraz zbrojenie i deskowanie ław fundamentowych - podpora P1-jezdnia prawa w km 20+490.

WD-8 - Zbrojenie i deskowanie ław fundamentowych - podpora P2 w km 23+449.

WD-9 - Zbrojenie i deskowanie korpusu przyczółka - podpora P1 w km 23+821.

WD-11 - Przygotowanie platformy pod rusztowanie, deskowanie ustroju nośnego w km 24+224.

 

01-02-2019 - Plac składowy.

Wykonawca rozpoczął skladowanie materiałów nasypowych oraz brukarskich na nowym placu składowym zlokalizowanym w miejscowości Kołbiel przy DK 50 w pobliżu ronda.. 

Kierowców prosimy o zachowanie ostrożności w związku ze wzmożonym ruchem samochodów dostawczych.

17-01-2019 - Wznowienie prac budowlanych.

W związku z poprawą warunków atmosferycznych Wykonawca wznowił prace budowlane np. usuwanie kolizji elektrycznych, prace na obiektach mostowych WD-9 i WED-1.

 

11-01-2019 - Niewybuch na placu budowy.

W dniu 08.01.2019 r podczas przygotowywania wykopu do przecisku wykopano niewybuch - pocisk artyleryjski. 

Policja zabezpieczyła miejsce zdarzenia do czasu przyjazdu saperów i bezpiecznego zabrania pocisku.

19-12-2018 - Budowa przejść dla zwierząt.

Wykonawca prowadzi prace przygotowawcze i montażowe przy budowie przepustu ekologicznego dla małych zwierząt zintegrowanego z ciekiem wodnym (PZM-7) w km 22+730 i przepustu ekologicznego dla małych zwierząt (PZM-8) w km 26+210. 

Strony