28-10-2016 przedinwestycyjne badania wykopaliskowe

Otrzymaliśmy od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie Decyzję z dnia 19.09.2016 roku. Dokument wskazuje sposób dalszego postępowania na poszczególnych stanowiskach archeologicznych. Poniższa tabela wskazuje na których stanowiskach mają zostać przeprowadzone przedinwestycyjne badania wykopaliskowe i jaką powierzchnię winny objąć a które stanowiska zostaną objęte ścisłym nadzorem archeologicznym w trakcie prac ziemnych.

15-10-2016 geotechnika

W chwili obecnej są prowadzone terenowe badania geologiczne na podstawie uzupełniającego projektu robót geologicznych zatwierdzonego decyzją Urzędu Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 25.08.2016 r., znak: PE-1.7440.10.2016.ES

24-09-2016 Projekt robót geologicznych

Został zatwierdzony projekt robót geologicznych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Trwa weryfikacja raportu dotyczącego oddziaływania na środowisko.

16-09-2016 Węzeł Kołbiel

W pracowaniu jest nowe rozwiązanie dla Węzła Kołbiel po zmianie parametrów.

Projektowana droga krajowa nr 50 (w jej nowym przebiegu) będzie krzyżować się z drogą S17 w km 23+830.

12-08-2016 r

Trwa inwentaryzacja przyrodnicza oraz analizowany jest wpływ projektowanych rozwiązań na środowisko.
Opracowywany jest projekt kształtu węzła Kołbiel.
Zostały złożone wyjaśnienia do Urzędu Marszałkowskiego województwa mazowieckiego do projektu robót geologicznych.

12-07-2016 odbyła się Rada Budowy

W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele GDDKiA, Wykonawcy (Strabag) oraz zespół zajmujący się nadzorem (MGGP).
Podczas rady omawiano postęp prac drogowych, koncepcję architektoniczną MOP-u.

30-06-2016 Badania archeologiczne

31.05.2016r. zostały zakończone sondażowe badania archeologiczne poprzez zasypanie wykopów. Została opracowana dokumentacja wyników badań, którą przekazano Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków .

05-05-2016 Rozpoczęcie archeologicznych badań sondażowych

W 2012 roku wykonano archeologiczne badania powierzchniowe podczas których wyłoniono 7 stanowisk archeologicznych o różnej wielkości i chronologii. Decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wytypowano 6 miejsc do przeprowadzenia wykopaliskowych badań sondażowych. Wykona je firma Archel z Lublina.

10-03-2016 Odbyła się pierwsza Rada Budowy

W radzie uczestniczyli: przedstawiciele GDDKiA, Wykonawcy (Strabag) oraz zespół zajmujący się nadzorem (MGGP). Poznano projektantów trasy, firmę MP Mosty Kraków. Podczas spotkania omawiano postęp prac projektowych oraz sprawy finansowe.

Strony