03-03-2017 - trwa weryfikacja projektu budowlanego

Wykonawca przedstawił do zaopiniowania projekty budowlane uzupełnione o przepusty pod drogą ekspresową S17 oraz drogami dojazdowymi. Przepusty te pozwolą na bezkolizyjne przeprowadzenie rowów melioracyjnych oraz przejść dla zwierząt i płazów.

10-02-2017 - badania w terenie

Trwają uzupełniające odwierty geologiczne oraz badania geotechniczne w terenie, podczas których pobierane są próbki gruntu do dalszej analizy.

29-12-2016 – porozumienie z PSG

Zostało podpisane trójstronne porozumienie pomiędzy PSG, GDDKiA i Strabag dotyczące usunięcia kolizji poprzez przebudowę odcinków gazociągów...

Strony