26-09-2018 - Czasowa organizacja ruchu.

Dnia 28.09.2018 r. Wykonawca planuje wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na odsunięcie ruchu od krawędzi jezdni na drodze krajowej nr 17 w pikietażu 19+300do 19+450 oraz 20+150 do 20+550 (strona lewa) w miejscowości Ostrowik. Przy skrzyżowaniu drogi DK 17 i drogi gminnej DG271643W kierunek Swinianka, przystanek autobusowy będzie przsunięty w kierunku północnym. Wprowadzone zostanie ograniczenie predkości do 60 km/h oraz zakaz wyprzedzania. Roboty potrwają do 06.06 2019 r.

Kierowców i pieszych prosimy o zachowanie ostrożności  

21-09-2018 - Czasowa organizacja ruchu.

W dniu 24.09.2018 r wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu w km od 20+100 do 20+600 w miejscowości Ostrowik. Wykonawca będzie prowadził roboty związane z naprawą nawierzchni pobocza, w związku z tym mogą pojawić się utrudnienia w postaci, zwężenia pasa ruchu, wprowadzenia ruchu wahadłowego, ręcznego sterowania ruchem, ograniczenia prędkości i zakazu wyprzedzania.

Utrudnienia potrwają do czasu ukończenia prac.

Kierowców prosimy o zachowanie ostrożności.

07-09-2018 - Prace ziemne.

Przed przystapieniem do robót ziemnych Wykonawca rozpoczął prace związane z odwodnieniem placu budowy na całym projektowanym odcinku nr.2 S17.

Rozpoczęto budowę zbiorników wodnych ZB19 w km 20+367, ZB21 w km 22+600 i ZB26 w km 27+630 w ciągu S17.

31-08-2018 Czasowa organizacja ruchu.

W dniu 04.09.2018 r planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na funkcjonowanie zjazdów na budowę na drodze gminnej nr.270414W w km 21+450 DK 17 w miejscowości Bocian.

Przed oraz za wjazdami ustawione zostaną znaki ostrzegawcze A-14 z tabliczką "Wyjazd z budowy"oraz wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 50 km/h i zakaz wyprzedzania na odcinkach ok 100 m przed i za wjazdami.

Czasowa organizacja ruchu potrwa do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla projektowanego obiektu WD7.

23-08-2018 - Czasowa organizacja ruchu.

Od dnia 20.08.2018 r. Wykonawca rozpoczął roboty stałe na całym projektowanym odcinku S 17 Obwodnica Kołbieli, co wiąże się ze wzmożonym ruchem pojazdów budowy.

W dniu 29.08.2018 r o godz. 12 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na zamknięcie drogi powiatowej nr 2745W (ul. Królewskiej) i drogi gminnej (ul.Strażackiej) w miejscowości Gadka. Czasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać na czas budowy S17.

17-08-2018 - Czasowa organizacja ruchu.

W dniu 21.08.2018 r. o godz. 12.00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na zamknięcie drogi powiatowej nr 2742W od DK17 w kierunku Celestynowa i drogi gminnej 270415W w miejscowości Stara Wieś Druga.
Droga 2742W zostanie gruntownie przebudowana a jej przebieg zmieniony.

Dla kierowców zostały wyznaczone objazdy.

Prosimy o zachowanie ostrożności.
Zaprojektowany przebieg drogi DP2742W

10-08-2018 - Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu.

W dniu 14.08.2018r zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu na funkcjonowanie bypassu na DK50 w miejscowości Człekówka.

Wyjazd ul. Wspólną w kierunku Kołbieli zostanie zamknięty.

 Ruch pieszy z miejscowości Człekówka zostanie poprowadzony z ul. Wspólnej w kierunku istniejącego ronda na skrzyżowaniu DK50 z DK17, wzdłuż bypassu po stronie południowej.

Na bypassie zostanie wprowadzony zakaz wyprzedzania i ograniczenie prędkości do 50 km/h

Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

03-08-2018 - Prace archeologiczne

Podczas odhumusowania drogi obsługującej DOPT14.1 w miejscowości Gadka, odkryto ślady mogące mieć wartość historyczną. Nadzór archeologiczny z ramienia Zamawiającego podjął decyzję o wstrzymaniu prac na odcinku 0+390 do 0+450 drogi,celem wykonania dodatkowych badań i wyznaczył dodatkową powierzchnię, która może stanowić potencjalne rozszerzenie wskazanego obszaru.

Strony