20-07-2018 - Place składowe.

Wykonawca rozpoczął składowanie materiałów sypkich i humusu w dwóch nowych lokalizacjach placów składowych w  miejscowości Bocian i Człekówka.

Trwają prace przygotowawcze przy budowie węzła Kołbiel oraz odhumusowanie terenu pod budowę DOPT-15 i DOPT-16 w miejscowości Gadka.

13-07-2018 - Utrudnienia w ruchu.

W związku z dalszą wycinką i wywozem drzewa z terenów leśnych w miejscowości Ostrowik w km.19+200 do km. 21+100, kierowcy mogą spodziewać się utrudnień w ruchu.

Zakończenie prac przewidywane jest na koniec miesiąca.

Kierowców prosimy o zachowanoe szczególnej ostrożności.

04-07-2018 - Czasowa organizacja ruchu.

W dniu 05.06.2018r w kilometrażu 23+600 zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu na funkcjonowanie zjazdów na budowę na DK 17.
Wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 50 km/h i zakaz wyprzedzania na odcinkach ok 100 m przed i za wjazdami.
Kierowców prosimy o zachowanie ostrożności. 

29-06-2018 - Przekazanie działek.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostarad przekazała Wykonawcy firmie STRABAG wszystkie niezabudowane działki pod plac budowy. Trwa przekazywanie działek zabudowanych.

22-06-2018- Czasowa organizacja ruchu, prace archeologiczne.

  • W dniu 26.06.2018 r w km.197+200 DK 50 zostanie wprowadzona czasowa organizacjia ruchu na budowę bypassu na drodze krajowej DK 50. Wprowadzone zostanie stopniowe ograniczenie prędkości do 50 km/h i zakaz wyprzedzania na odcinkach ok 100 m przed i za włączeniem bypassu, jak i na całej jego długości.       
  • Rozpoczęto archeologiczne badania wykopaliskowe w miejscowości Człekówka w granicach zaprojektowanego pasa drogowego.                                                                                           

15-06-2018 - Wycinka drzew.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiądzy GDDKiA a Nadleśnictwem Mińsk Mazowiecki, Nadleśnictwo rozpoczęło wycinkę drzew i krzewów w planowanym pasie drogowym w miejscowości Ostrowik.

08-06-2018 Wycinka drzew.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy GDDKiA a Nadlesnictwem Celestynów, Nadleśnictwo rozpoczęło wycinkę drzew i krzewów w planowanym pasie drogowym w miejscowości Ostrowik.

30-05-2018 - Plac budowy.

Wykonawca sukcesywnie przejmuje działki pod plac budowy w miejscowościach  Ostrowik, Bocian, Stara Wieś Druga, Kołbiel oraz Gadka.

Ustawiono tablice inrformacyjne w miejscu realizacji projektu,  w związku z udzieleniem dofinansowania z Funduszy Europejskich.

 

25-05-2018 - Plac budowy

Rozpoczynają się prace związane z przejmowaniem terenu pod Plac Budowy, na poczatek Wykonawca przejął od GDDKiA Plac Budowy w zakresie wszystkich działek położonych w istniejącym pasie drogowym drogi krajowej Nr 17 i Nr 50.

Strony