10 - 01 - 2018 Zimowe utrzymanie dróg.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała porozumienie z Wykonawcą, Firmą STRABAG Sp. z o.o, w sprawie zimowego utrzymania dróg w sezonie 2017 / 2018 na odcinku nr. 2 planowanej drogi ekspresowej S 17. Prace zwiazane z zapobieganiem, zwalczaniem śliskości oraz odśnieżaniem nawierzchni drogi wykonywać będzie Rejon w Garwolinie, Obwód Drogowy w Kołbieli.

04 - 01- 2018 Pozwolenie wodnoprawne.

W dniu 21.12.2017 roku Marszałek Województwa Mazowieckiego wydał decyzję udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do wód i do ziemi, oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych oraz sanitarnych z MOP, wykonanie urządeń wodnych, likwidację istniejących urządzeń wodnych, wykonanie mostu nad rzeką Antoninką, przekroczenie rzeki Antoninki gazociągiem, kanałem technologicznym oraz linią kablową średniego napięcia na odcinku - obwodnica Kołbieli od ok. 19 + 200 do ok. 27 +900 długości 8,7km.

13 - 12 - 2017 - Pozwolenie Wodno - Prawne

Wykonawca wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego o wydanie Pozwolenia Wodno - Prawnego na wykonanie oraz likwidację, projektowanej tymczasowej budowli tj. przepustu na rzece Antoninka na działce nr. 535 obręb Człekówka gmina Kołbiel.

04 - 12 - 2017 Wszczęcie postępowania w sprawie ZRID.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie zawiadamia, że w dniu 11.09.2017 roku, zostało wczczęte postępowanie w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na budowę drogi ekspresowej S 17 na odcinku obwodnica Kołbieli ( od ok. km 19+200 do ok. km 27+900 ) o długości ok. 8,700 km.

01 - 12 - 2017 Czasowa zmiana organizacji ruchu.

Z dniem 06.12.2017 r. Wykonawca zamierza wprowadzić czasową zmianę organizacji ruchu w miejscowości Człekówka przy DK 50. Na odcinku 700 m obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 50 km/h, a na wyjeździe z placu składowego ruch będzie kierowany recznie. Zmiana podyktowana jest sprawną obsługą placu składowego.

Strony