17-07-2017 -złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID

17 lipca 2017 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie trafił wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, czyli pozwolenia na budowę drogi ekspresowej S17 na odcinku obwodnica Kołbieli (od ok. km 19+200 do ok. km 27+900) o długości około 8,700 km. Wydanie decyzji przez wojewodę mazowieckiego umożliwi przejęcie nieruchomości pod budowaną drogę i rozpoczęcie procedury odszkodowawczej, a Wykonawca będzie mógł rozpocząć prace.

14-07-2017- projekt budowlany

Wykonawca przekazał uzupełnienie projektu budowlanego (Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego) w celu jego weryfikacji.

30-06-2017 - trwa weryfikacja materiałów przedstawionych na ZOPI

26.06.2017 r. odbyło się posiedzenie (ZOPI). Podczas spotkania oceniany był Projekt Budowlany przygotowany przez Wykonawcę. Dokumentację zatwierdzono z uwagami do przedstawionych rozwiązań projektowych, które Wykonawca ma obowiązek uwzględnić przed złożeniem wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

26-06-2017 - posiedzenie ZOPI

26.06.2017 r. odbędzie się posiedzenie Zespołu Opinii Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) przy Dyrektorze Oddziału GDDKiA w Lublinie.
Zadaniem ZOPI będzie ocena Projektu Budowlanego przygotowanego przez Wykonawcę.

16-06-2017 - materiały ma spotkanie ZOPI

Wykonawca przekazał materiały na posiedzenie ZOPI. Planowany termin spotkania - 23.06.2017.
Zadaniem ZOPI będzie ocena Projektu Budowlanego przygotowanego przez Wykonawcę.

Strony