10-11-2020 - Zbiornik wodny ZB 24.

W obrebie zbiornika wodnego ZB 24, Wykonawca prowadzi prace polegające na naprawie uszkodzeń i rozmyć, pompowaniu wody, odmulaniu dna oraz naprawie uszczelnienia.

04-11-2020 - Naprawy po opadach.

Wykonawca prowadzi prace naprawcze i zabezpieczające na nasypach i przy nowo wybudowanych zjazdach indywidualnych, rozmycia i uszkodzenia powstały po obfitych opadach deszczu.

05-11-2020 - Naprawy nasypów.

Po obfitych opadach deszczu, Wykonawca przystapił do prac mających na celu naprawę uszkodzeń i rozmyć na nasypach i rowach na całym odcinku S17 i drogach przyległych.

20-10-2020 - Prace wykończeniowe.

Wykonawca kontynuuje prace wykończeniowe na trasie głownej i drogach dojazdowych.

- montaż ogrodzeń,

- prace brukarskie na MOP Kołbiel,

- plantowanie i humusowanie skarp,

- budowa zbiornika wodnego ZB28.

15-10-2020 - Teletechnika.

Budowa kabla światłowodowego - połączenie włókien metodą spawania 48J i 8J

Trwają prace naprawcze i zabezpieczajace nasypy po obfitych opadach deszczu.

07-10-2020 Prace porządkowe.

Wykonawca w dalszym ciągu prowadzi prace porządkowe oraz wykończeniowe na terenie budowy np. budowa ogrodzeń, humusowanie, odtważanie rowów, budowa zjazdów indywidualnych, prace brukarskie.

01-10-2020 - Branża zieleń.

Wykonawca prowadzi prace związane z nasadzeniami. W km. od 19+800 do 21+550 strona lewa, sadzone są między innymi: Lipa drobnolistna, jesion wyniosły, olsza czarna oraz dąb szypułkowy.

Strony