31-08-2018 Czasowa organizacja ruchu.

W dniu 04.09.2018 r planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na funkcjonowanie zjazdów na budowę na drodze gminnej nr.270414W w km 21+450 DK 17 w miejscowości Bocian.

Przed oraz za wjazdami ustawione zostaną znaki ostrzegawcze A-14 z tabliczką "Wyjazd z budowy"oraz wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 50 km/h i zakaz wyprzedzania na odcinkach ok 100 m przed i za wjazdami.

Czasowa organizacja ruchu potrwa do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla projektowanego obiektu WD7.

23-08-2018 - Czasowa organizacja ruchu.

Od dnia 20.08.2018 r. Wykonawca rozpoczął roboty stałe na całym projektowanym odcinku S 17 Obwodnica Kołbieli, co wiąże się ze wzmożonym ruchem pojazdów budowy.

W dniu 29.08.2018 r o godz. 12 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na zamknięcie drogi powiatowej nr 2745W (ul. Królewskiej) i drogi gminnej (ul.Strażackiej) w miejscowości Gadka. Czasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać na czas budowy S17.

17-08-2018 - Czasowa organizacja ruchu.

W dniu 21.08.2018 r. o godz. 12.00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na zamknięcie drogi powiatowej nr 2742W od DK17 w kierunku Celestynowa i drogi gminnej 270415W w miejscowości Stara Wieś Druga.
Droga 2742W zostanie gruntownie przebudowana a jej przebieg zmieniony.

Dla kierowców zostały wyznaczone objazdy.

Prosimy o zachowanie ostrożności.
Zaprojektowany przebieg drogi DP2742W

10-08-2018 - Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu.

W dniu 14.08.2018r zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu na funkcjonowanie bypassu na DK50 w miejscowości Człekówka.

Wyjazd ul. Wspólną w kierunku Kołbieli zostanie zamknięty.

 Ruch pieszy z miejscowości Człekówka zostanie poprowadzony z ul. Wspólnej w kierunku istniejącego ronda na skrzyżowaniu DK50 z DK17, wzdłuż bypassu po stronie południowej.

Na bypassie zostanie wprowadzony zakaz wyprzedzania i ograniczenie prędkości do 50 km/h

Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

03-08-2018 - Prace archeologiczne

Podczas odhumusowania drogi obsługującej DOPT14.1 w miejscowości Gadka, odkryto ślady mogące mieć wartość historyczną. Nadzór archeologiczny z ramienia Zamawiającego podjął decyzję o wstrzymaniu prac na odcinku 0+390 do 0+450 drogi,celem wykonania dodatkowych badań i wyznaczył dodatkową powierzchnię, która może stanowić potencjalne rozszerzenie wskazanego obszaru.

20-07-2018 - Place składowe.

Wykonawca rozpoczął składowanie materiałów sypkich i humusu w dwóch nowych lokalizacjach placów składowych w  miejscowości Bocian i Człekówka.

Trwają prace przygotowawcze przy budowie węzła Kołbiel oraz odhumusowanie terenu pod budowę DOPT-15 i DOPT-16 w miejscowości Gadka.

13-07-2018 - Utrudnienia w ruchu.

W związku z dalszą wycinką i wywozem drzewa z terenów leśnych w miejscowości Ostrowik w km.19+200 do km. 21+100, kierowcy mogą spodziewać się utrudnień w ruchu.

Zakończenie prac przewidywane jest na koniec miesiąca.

Kierowców prosimy o zachowanoe szczególnej ostrożności.

04-07-2018 - Czasowa organizacja ruchu.

W dniu 05.06.2018r w kilometrażu 23+600 zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu na funkcjonowanie zjazdów na budowę na DK 17.
Wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 50 km/h i zakaz wyprzedzania na odcinkach ok 100 m przed i za wjazdami.
Kierowców prosimy o zachowanie ostrożności. 

29-06-2018 - Przekazanie działek.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostarad przekazała Wykonawcy firmie STRABAG wszystkie niezabudowane działki pod plac budowy. Trwa przekazywanie działek zabudowanych.

Strony