31-03-2017- projekt budowlany

Wykonawca złożył do weryfikacji poprawiony projekt budowlany w zakresie przepustów oraz obiektów inżynierskich.

10-03-2017 - dokumentacja geotechniczna

Wykonawca kompletuje uzupełniającą dokumentację goetechniczną. 15-03-12017 r. zaplanowano spotkanie Konsultanta, Wykonawcy i Projektanta z przedstawicielami firmy wykonującej badania geotechniczne. Podczas spotkania zostanie uszczegółowiony zakres badań.

03-03-2017 - trwa weryfikacja projektu budowlanego

Wykonawca przedstawił do zaopiniowania projekty budowlane uzupełnione o przepusty pod drogą ekspresową S17 oraz drogami dojazdowymi. Przepusty te pozwolą na bezkolizyjne przeprowadzenie rowów melioracyjnych oraz przejść dla zwierząt i płazów.

10-02-2017 - badania w terenie

Trwają uzupełniające odwierty geologiczne oraz badania geotechniczne w terenie, podczas których pobierane są próbki gruntu do dalszej analizy.

Strony