24-09-2016 Projekt robót geologicznych

Został zatwierdzony projekt robót geologicznych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Trwa weryfikacja raportu dotyczącego oddziaływania na środowisko.

16-09-2016 Węzeł Kołbiel

W pracowaniu jest nowe rozwiązanie dla Węzła Kołbiel po zmianie parametrów.

Projektowana droga krajowa nr 50 (w jej nowym przebiegu) będzie krzyżować się z drogą S17 w km 23+830.

12-08-2016 r

Trwa inwentaryzacja przyrodnicza oraz analizowany jest wpływ projektowanych rozwiązań na środowisko.
Opracowywany jest projekt kształtu węzła Kołbiel.
Zostały złożone wyjaśnienia do Urzędu Marszałkowskiego województwa mazowieckiego do projektu robót geologicznych.

12-07-2016 odbyła się Rada Budowy

W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele GDDKiA, Wykonawcy (Strabag) oraz zespół zajmujący się nadzorem (MGGP).
Podczas rady omawiano postęp prac drogowych, koncepcję architektoniczną MOP-u.

30-06-2016 Badania archeologiczne

31.05.2016r. zostały zakończone sondażowe badania archeologiczne poprzez zasypanie wykopów. Została opracowana dokumentacja wyników badań, którą przekazano Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków .

05-05-2016 Rozpoczęcie archeologicznych badań sondażowych

W 2012 roku wykonano archeologiczne badania powierzchniowe podczas których wyłoniono 7 stanowisk archeologicznych o różnej wielkości i chronologii. Decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wytypowano 6 miejsc do przeprowadzenia wykopaliskowych badań sondażowych. Wykona je firma Archel z Lublina.

10-03-2016 Odbyła się pierwsza Rada Budowy

W radzie uczestniczyli: przedstawiciele GDDKiA, Wykonawcy (Strabag) oraz zespół zajmujący się nadzorem (MGGP). Poznano projektantów trasy, firmę MP Mosty Kraków. Podczas spotkania omawiano postęp prac projektowych oraz sprawy finansowe.

Pierwsze spotkanie koordynacyjne

Dnia 10 lutego 2016 roku odbyło się pierwsze spotkanie koordynacyjne, w którym uczestniczyli przedstawiciele: Zamawiającego, Nadzoru i Wykonawców w celu omówienia spraw organizacyjnych.

Strony