Pierwsze spotkanie koordynacyjne

Dnia 10 lutego 2016 roku odbyło się pierwsze spotkanie koordynacyjne, w którym uczestniczyli przedstawiciele: Zamawiającego, Nadzoru i Wykonawców w celu omówienia spraw organizacyjnych.

Przewidywany termin podpisania umów z Wykonawcami

W dniu 10 grudnia 2015 r. poznaliśmy Wykonawce Robót tj.:

Lider - STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków,
Partner - STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

 

Strony