10-03-2016 Odbyła się pierwsza Rada Budowy

W radzie uczestniczyli: przedstawiciele GDDKiA, Wykonawcy (Strabag) oraz zespół zajmujący się nadzorem (MGGP). Poznano projektantów trasy, firmę MP Mosty Kraków. Podczas spotkania omawiano postęp prac projektowych oraz sprawy finansowe.

Pierwsze spotkanie koordynacyjne

Dnia 10 lutego 2016 roku odbyło się pierwsze spotkanie koordynacyjne, w którym uczestniczyli przedstawiciele: Zamawiającego, Nadzoru i Wykonawców w celu omówienia spraw organizacyjnych.

Przewidywany termin podpisania umów z Wykonawcami

W dniu 10 grudnia 2015 r. poznaliśmy Wykonawce Robót tj.:

Lider - STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków,
Partner - STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

 

Strony