13-03-2020 - Zmiana organizacji ruchu.

W dniu 16.03.2020 Wykonawca planuje wprowadzenie czasowej organizacji ruchu polegajacej na uruchomieniu tymczasowego bypassu w rejonie obiektu PZM-9 w km27+300 do 27+900.

27-02-2020 - Budowa oświetlenia.

Wykonawca prowadzi prace związane z budową oświetlenia drogowego, montowane są słupy oraz oprawy oświetleniowe.

Prace prowadzone są na różnych odcinkach budowy. 

20-02-2020 - Budowa chodników.

Wykonawca przystapił do budowy chodników na istniejacej DK50 przy obiekcie WD-11 war.1.

Pierwszym etapem jest budowa obrzeży.

14-02-2020 - Branża mostowa .

Wykonawca prowadzi prace na obiektach mostowych:

  • WED-1 w m 20+490 - Betonowanie korpusu przyczóka - podpora P3 (j.lewa), betonowanie filara - podpora P2 (DOPT1), deskowanie korpusu przyczółka -podpora P1 (DOPT1).
  • WD-7 w km 21+615  - Montaz desek gzymsowych, zbrojenie oczepów murów oprowych.
  • WD-9 w km 23_821 - Betonowanie oczepów ścian bocznych przyczółka, montaż kotew pod bariery.
  • WD-11 war.1 w km 24+222 - montaż barier ochronnych, 

07-02-2020 - Roboty wykończeniowe.

Wykonawca prowadzi roboty wykończeniowe:

- humusowanie skarp,

- profilowanie rowów,

- montaż ścieków skarpowych,

- roboty brukarskie,

- nasypy po chodnik, 

- montaż paneli akustycznych.

30-01-2020 - Prace porządkowe.

Wykonawca prowadzi prace porządkowe na terenie placu składowego w miejscowości Człekówka.

Na terenie budowy prowadzone sa prace związane z utrzymaniem odwodnienia terenu.

 

24-01-2020 - Roboty mostowe.

Wykonawca prowadzi prace na jezdni lewej obiektu WED-1 w km 20+490. 

- zbrojenie i deskowanie ławy fundamentowej-podpora P3

- zbrojenie i deskowanie ławy fundamentowej ściany bocznej przyczółka SC3L

- zbrojrnir i deskowanie filarów-podpora P2.

- zbrojenie korpusu przyczółka-podpora P1.

- zasypka ławy fundamentowej - podpora P1.

Prace wykończeniowe prowadzone są na pozostałych obiektach.

WD-10 w km 23-821 - montaż desek gzymsowych 

MS-4 w km24+408 - montaż desek gzymsowych oraz prace porządkowe.

15-01-2020 - Branża elektryczna.

Wykonawca prowadzi prace polegające na montażu trzonów fundamentów pod słupy oświetleniowe na łącznicy L5, oraz układaniu kabli oświetleniowych na łącznicy Ł9 DK50.

 

Strony