04-11-2020 - Naprawy po opadach.

Wykonawca prowadzi prace naprawcze i zabezpieczające na nasypach i przy nowo wybudowanych zjazdach indywidualnych, rozmycia i uszkodzenia powstały po obfitych opadach deszczu.

05-11-2020 - Naprawy nasypów.

Po obfitych opadach deszczu, Wykonawca przystapił do prac mających na celu naprawę uszkodzeń i rozmyć na nasypach i rowach na całym odcinku S17 i drogach przyległych.

20-10-2020 - Prace wykończeniowe.

Wykonawca kontynuuje prace wykończeniowe na trasie głownej i drogach dojazdowych.

- montaż ogrodzeń,

- prace brukarskie na MOP Kołbiel,

- plantowanie i humusowanie skarp,

- budowa zbiornika wodnego ZB28.

15-10-2020 - Teletechnika.

Budowa kabla światłowodowego - połączenie włókien metodą spawania 48J i 8J

Trwają prace naprawcze i zabezpieczajace nasypy po obfitych opadach deszczu.

07-10-2020 Prace porządkowe.

Wykonawca w dalszym ciągu prowadzi prace porządkowe oraz wykończeniowe na terenie budowy np. budowa ogrodzeń, humusowanie, odtważanie rowów, budowa zjazdów indywidualnych, prace brukarskie.

01-10-2020 - Branża zieleń.

Wykonawca prowadzi prace związane z nasadzeniami. W km. od 19+800 do 21+550 strona lewa, sadzone są między innymi: Lipa drobnolistna, jesion wyniosły, olsza czarna oraz dąb szypułkowy.

14-09-2020 - Czasowa organizacja ruchu.

W dniu 18.09.2020 r. o godzinie 10:00, Wykonawca planuje wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, polegającej na dopuszczeniu ruchu po dwóch jezdniach S17 na odcinku Obwodnicy Kołbieli w km od 19+200 do 19+460. (na wysokości firmy KRATBET)

10-09-2020 Prace wykończeniowe na DOPT 1 i 2.

Wykonawca prowadzi prace wykończeniowe na DOPT1 i 2 na jezdni prawej i lewej:

- wykonywana jest warstwa ścieralna,

- chodniki,

- utwardzanie pobocza,

- humusowanie skarp.

W celu wzmocnienia skarp zastosowano maty przeciwerozyjne na DOPT1 i DOP2 jezdnia prawa i lewa.

Strony