10-02-2017 - badania w terenie

Trwają uzupełniające odwierty geologiczne oraz badania geotechniczne w terenie, podczas których pobierane są próbki gruntu do dalszej analizy.

29-12-2016 – porozumienie z PSG

Zostało podpisane trójstronne porozumienie pomiędzy PSG, GDDKiA i Strabag dotyczące usunięcia kolizji poprzez przebudowę odcinków gazociągów...

Strony