19-12-2018 - Budowa przejść dla zwierząt.

Wykonawca prowadzi prace przygotowawcze i montażowe przy budowie przepustu ekologicznego dla małych zwierząt zintegrowanego z ciekiem wodnym (PZM-7) w km 22+730 i przepustu ekologicznego dla małych zwierząt (PZM-8) w km 26+210. 

28-11-2018 - Czasowa organizacja ruchu.

W dniu 30.11.2018 r Wykonawca planuje wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 17 w związku z uruchomieniem bypassu i dodatkowego zjazdu na budowę w km od 26+250 do 27+150.

15-11-2018 - Czasowa organizacja ruchu.

W dniu 16-11-2018 r Wykonawca planuje wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na funkcjonowanie czterech dodatkowych zjazdów na budowę i przystanku autobusowego na drodze krajowej nr 17 na odcinku 19+718 do km 27+470.

Projekt obejmuje oznakowanie zjazdów na plac budowy w:

- km 19+718 strona prawa.

- km 26+095 strona prawa.

- km 26+975 strona lewa.

- km 27-470 strona lewa, oraz obejmuje przystanek autobusowy w km 23+341 strona prawa w miejscowości Nowa Wieś.

02-11-2018 - Przebudowa sieci.

Wykonawca prowadzi prace związane z przebudową kolizji na sieciach: telekomunikacyjnej, wodociągowej, gazowej i energetycznej  na całym odcinku projektowanej S 17.

19-10-2018 - Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu.

W dniu 24.10.2018 r Wykonawca planuje wprowadzenie czasowej organizacji ruchu w związku z  budową bypassu na drodze krajowej nr 17 w km 27+000 w miejscowości Gadka.

Przewidziano ustawienie znaków informacyjnuch o zbliżających sie robotach. Dodatkowo wprowadza sie stopniowe ograniczenie prędkości do 50 km/h i zakaz wyprzedzania na odcinkach ok 100 m przed i za poczatkiem poszerzenia oraz na całej jego długości.

Zmiana organizacji ruchu przewidziana jest do czasu ukończenia robót. 

Kierowców prosimy o zachowanie ostrożności.

 

 

Strony