03-09-2020 - Zjazdy indywidualne.

Wykonawca prowadzi roboty związane z budową zjazdów indywidualnych na działki z kruszywa lub betonu asfaltowego.

Zamontowane zostało oświetlenie przejścia podzienmego KP 3. w km 19+400 do 19+500.

26-08-2020 Roboty drogowe.

Trwaja prace na odcinku 19+200 do 19+450.

- wykonano ścieg przyjezdniowy,

- humusowanie skarp,

- warstwa wiążąca i ścieralna jezdnia prawa.

07-08-2020 - Prace na MOP Kołbiel.

Wykonawca prowadzi prace budowlane i wykończeniowe na MOP Kołbiel.

Trwają prace wykończeniowe w budynku toalet oraz wykonywane są parkingi.

 

29-07-2020 - Roboty na początku odcinka.

Wykonawca prowadzi prace na udostępnionym do budowy odcinku w km 19+200 do 19+450 jezdnia prawa.

- odhumusowanie,

- wykop rowów,

- budowa nasypów,

- ulepszanie podłoża.

23-07-2020 - Roboty drogowe.

Po udostępnieniu przejezdności na odcinku "Obwodnica Kobieli" Wykonawca prowadzi prace w obrębie dróg dojazdowych, serwisowych i technicznych.

17-07-2020 - puszczenie ruchu na obwodnicy Kołbieli

Od dzisiaj do dyspozycji kierowcy mają dwie jezdnie na obwodnicy Kołbieli w ciągu budowanej drogi S17 (ok. 8,7 km).
Jedyne miejsce, gdzie jeszcze kierowcy przez jakiś czas napotkają na utrudnienia to zwężenie do jednej jezdni w Ostrowiku na odcinku ok. 400 metrów .
Prace budowlane na odcinku jeszcze trwają, dlatego obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 80 km/h.

  • Do dyspozycji kierowców oddano dwie jezdnie na ok. 8,7 km odcinku obwodnicy Kołbieli (poza krótkim zwężeniem w Ostrowiku);
  • Zlikwidowane zostało tymczasowe rondo "Passata" w Kołbieli w ciągu S17;
  • Prace budowlane nadal trwają. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h.

Wraz z puszczeniem ruchu zlikwidowane zostało tymczasowe rondo na przecięciu DK50 z budowaną S17 i uruchomione zostały drogi dojazdowe oraz łącznice na węźle Kołbiel, którymi kierowcy mogą wjechać na drogę krajową nr 50 w kierunku Grójca i Mińska Mazowieckiego.