13.04.2018 - rozbiórki budynków.

Wykonawca przekazał Projekt Wykonawczy z zakresu rozbiórki budynków w wersji papierowej i elektronicznej w celu ostatecznego zatwierdzenia przez Inżyniera i Zamawiającego.

05-04-2018 - S17 wraz z dofinansowaniem w ramach POIiŚ 2014-2020

W dniu 04.04.2018 r. podpisano umowę na dofinansowanie budowy odcinka drogi od węzła Lubelska do początku obwodnicy Garwolina pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wartość całego zadania to ponad 1,2 mld zł. Dofinansowanie sięga połowy tej kwoty.
CUPT pozytywnie ocenił wniosek o dofinansowanie budowy trzech odcinków realizacyjnych S17 o łącznej długości prawie 37 km.

30-03-2018 Podwykonawcy

Wykonawca przedłożył do Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego (GDDKiA) umowę z firmą Zakład Robót Inżynieryjnych Henryk Chrobok i Hubert Chrobok Spółka Jawna jako Podwykonawcą wykonania tymczasowej ścianki szczelnej, oraz z firmą MTM Nowum sp. z o.o. na przebudowę sieci gazowej.

21-03-2018 Materiały promocyjne

Do GDDKiA zostały złożóne materiały promocyjne, które po zatwierdzeniu zostaną przekazane do Urzędów Gmin Kołbiel i Celestynów oraz Starostwa Powiatowego w Otwocku.

15-03-2018 Zakończenie konsultacji społecznych.

W dniu 10.03.2018 r zakończono konsultacje społeczne w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Zgłoszone uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej są rozpatrywane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

21-02-2018 r. Przewóz ściętych drzew.

Od piątku tj. 23.02.2018 r w miejscowościach Sępochów, Gadka i Antoninek rozpocznie się wywożenie ściętych wcześniej drzew, na składowisko w Człekówce.

Kierowcy mogą spodziewać się utrudnień w ruchu spowodowanych ograniczeniem predkości oraz wprowadzeniem ruchu wahadłowego. 

 

12-02-2018 r Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego.

W dniu 05.02.2018 Wojewoda Mazowiecki wystosował "Zawiadomienie o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej"

08-02-2018 Wycinka drzew.

Trwa wycinka drzew w obrębie pasa drogowego istniejącej drogi krajowej DK 17 w miejscowościach Sępochów, Gadka i Antoninek. Kierowcy mogą spodziewać sie utrudnień takich jak, wprowadzenie ruchu wahadłowego i ograniczenie prędkości. W miejscach tych zostaną umieszczone tablice ostrzegawcze. Termin zakończenia prac przewidziany jest na koniec tygodnia.

Strony