24-01-2020 - Roboty mostowe.

Wykonawca prowadzi prace na jezdni lewej obiektu WED-1 w km 20+490. 

- zbrojenie i deskowanie ławy fundamentowej-podpora P3

- zbrojenie i deskowanie ławy fundamentowej ściany bocznej przyczółka SC3L

- zbrojrnir i deskowanie filarów-podpora P2.

- zbrojenie korpusu przyczółka-podpora P1.

- zasypka ławy fundamentowej - podpora P1.

Prace wykończeniowe prowadzone są na pozostałych obiektach.

WD-10 w km 23-821 - montaż desek gzymsowych 

MS-4 w km24+408 - montaż desek gzymsowych oraz prace porządkowe.

15-01-2020 - Branża elektryczna.

Wykonawca prowadzi prace polegające na montażu trzonów fundamentów pod słupy oświetleniowe na łącznicy L5, oraz układaniu kabli oświetleniowych na łącznicy Ł9 DK50.

 

27-12-2019 - Przerwa świąteczna.

Informujemy, że od 23.12.2019 r. do 06.01.2020 r. Wykonawca pracuje w ograniczonym zakresie ze względu na przerwę świąteczną.
Biuro budowy będzie pracowało w godzinach od 9:00 do 11:00.

23-12-2019 - Czasowa organizacja ruchu na S17.

Dnia 19.12.2019 r Wykonawca wdrożył czasowa organizację ruchu na S17 na odcinku od km 19+900 do 27+300. 

Organizacja ruchu zakłada ruch dwukierunkowy po prawej jezdni drogi S17, odcinek objęto ograniczeniem prędkości do 60km/h.

Z uwagi na wyłączenie z ruchu fragmentu istniejacej drogi krajowej nr 17 zaprojektowano objazdy, umożliwiające swobodne przemieszczanie sie okolicznych mieszkańców. Objazdy realizowane są dzieki odpowiedniemu oznakowaniu, a także dwóm zaprojektowanym skrzyżowaniom. Ponadto wybudowano rondo pełniące częściowo funkcję istniejącego ronda w m. Kołbiel.

17-12-2019 - Czasowa organizacja ruchu.

W dniu 19.12.2019 r Wykonawca planuje wprowazenie czasowej organizacji ruchu polegającej na przełożeniu ruchu z DK17 na jezdnię prawą S17 od km 19+900 do km 27+300.

Na skrzyżowaniu dróg DK50 i S17 wyznaczono tymczasowe rondo.

Na całym odcinku wprowadzono ograniczenie predkości do 60km/h, oraz zakaz wyprzedzania. 

Kierowców prosimy o zachawanie ostrożności. 

13-12-2019 - Ekrany dźwiękochłonne.

Wykonawca przystąpił do montażu podwalin, oraz wypełnień (zielona ściana) ekranów dźwiękochłonnych w miejscowości Bocian w km od 21+425 do 21+743.

04-12-2019 - Linia Elektryczna.

Wykonawca zakończył przebudowę linii średniego napięcia i przekazał dokumentację powykonawczą w celu weryfikacji i zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu.

28-11-2019 - Roboty na drogach powiatowych.

Wykonawca prowadzi roboty drogowe na drogach powiatowych , nasypy, profilowanie rowów.

Na obiektach prowadzone są prace wykończeniowe takie jak, montaż desek gzymsowych, montaż krawężników, zbrojenie oczepów murów oporowych. .

19-11-2019 - Roboty branżowe.

Branża mostowa:

WD-7 w km 21+606.

 - montaż desek gzymsowych.

 - montaż krawężników,

 - hydrofobizacja ustroju nośnego.

WD-8 w km 23-449.

 - Montaż desek gzymsowych,

- Montaż schodów skarpowych,

- WD-11 war.1 w km 24+222.

- Montaż desek gzymsowych,

- Montaż krawężników

- Zbrojenie kap chodnikowych.

MS-4 w km 24+408.

- Zbrojenie płyty przejściowej-podpora P2,

- Zbrojenie kap chodnikowych,

- Betonowanie kap chodnikowych,

- Izolacja płyty ustroju nośnego.

Strony