23-04-2020 - Roboty mostowe.

Wykonawca prowadzi prace na obiektach mostowych.

- WED -1 km 20+490 - sprężanie ustroju nośnego.

- WD-7 km 21+615 - betonowanie płyty przejściowej oraz zbrojenie i deskowanie oczepów murów oporowych,

- WD-9 km 23+821 - wykonywanie przeciwspadku z asfaltu lanego,

- MS-4 km 24+408 - prace wykończeniowe powierzchni betonowych obiektu.

- WD-11 war.2 km 26+946 - przygotowanie do wykonania przeciwspadkuz asfaltu lanego.

17-04-2020 - Roboty drogowe.

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, polegajacej na przełożeniu ruchu na bypassy, pozwolila na prowadzenie robót drogowych na łączeniu z ocinkiem nr 1 inr 3 S17 i DOPT17 i DOPT18.

- ulepszanie podłoża,

- Wzmacnianie skarp,

- budowa przepustów,

- podbudowa  z BA i CA.

08-04-2020 - Prace wykończeniowe.

W ostatnim czasie Wykonawca prowadził prace budowlane i wykończeniowe przepustów pod S17 i DOPT (przejścia dla małych zwierząt i płazów)

Prowadzone są prace polegające na humusowaniu i obsiewie skarp.

Budowane są zjazdy indywidualne.

01-04-2020 - Czasowa organizacja ruchu.

W dniu 02.04.2020 Wykonawca planuje wprowadzenie czasowej organizacji ruchu polegającej na uruchomieniu tymczasowego bypassu w rejonie obiektu KP-3 w km 19+000 do 20+400. Uruchomienie bypassu pozwoli na jednoczesne wybudowanie obu jezdni S17 na odcinku od km19+200 do km 19+900 wraz z obiektami inżynierskimi KP-3 i PZŁ-1. Droga przebiegać będzie w śladzie projektowanej drogi obsługującej przyległy teren DOPT1.

27-03-2020 - Roboty mostowe.

Trwaja prace związane z deskowaniem i zbrojeniem ustroju nośnego na WED-1 w km 20+490, jezdnia lewa i DOPT1.

13-03-2020 - Zmiana organizacji ruchu.

W dniu 16.03.2020 Wykonawca planuje wprowadzenie czasowej organizacji ruchu polegajacej na uruchomieniu tymczasowego bypassu w rejonie obiektu PZM-9 w km27+300 do 27+900.

27-02-2020 - Budowa oświetlenia.

Wykonawca prowadzi prace związane z budową oświetlenia drogowego, montowane są słupy oraz oprawy oświetleniowe.

Prace prowadzone są na różnych odcinkach budowy. 

20-02-2020 - Budowa chodników.

Wykonawca przystapił do budowy chodników na istniejacej DK50 przy obiekcie WD-11 war.1.

Pierwszym etapem jest budowa obrzeży.

Strony