10-08-2018 - Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu.

W dniu 14.08.2018r zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu na funkcjonowanie bypassu na DK50 w miejscowości Człekówka.

Wyjazd ul. Wspólną w kierunku Kołbieli zostanie zamknięty.

 Ruch pieszy z miejscowości Człekówka zostanie poprowadzony z ul. Wspólnej w kierunku istniejącego ronda na skrzyżowaniu DK50 z DK17, wzdłuż bypassu po stronie południowej.

Na bypassie zostanie wprowadzony zakaz wyprzedzania i ograniczenie prędkości do 50 km/h

Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

03-08-2018 - Prace archeologiczne

Podczas odhumusowania drogi obsługującej DOPT14.1 w miejscowości Gadka, odkryto ślady mogące mieć wartość historyczną. Nadzór archeologiczny z ramienia Zamawiającego podjął decyzję o wstrzymaniu prac na odcinku 0+390 do 0+450 drogi,celem wykonania dodatkowych badań i wyznaczył dodatkową powierzchnię, która może stanowić potencjalne rozszerzenie wskazanego obszaru.

20-07-2018 - Place składowe.

Wykonawca rozpoczął składowanie materiałów sypkich i humusu w dwóch nowych lokalizacjach placów składowych w  miejscowości Bocian i Człekówka.

Trwają prace przygotowawcze przy budowie węzła Kołbiel oraz odhumusowanie terenu pod budowę DOPT-15 i DOPT-16 w miejscowości Gadka.

13-07-2018 - Utrudnienia w ruchu.

W związku z dalszą wycinką i wywozem drzewa z terenów leśnych w miejscowości Ostrowik w km.19+200 do km. 21+100, kierowcy mogą spodziewać się utrudnień w ruchu.

Zakończenie prac przewidywane jest na koniec miesiąca.

Kierowców prosimy o zachowanoe szczególnej ostrożności.

04-07-2018 - Czasowa organizacja ruchu.

W dniu 05.06.2018r w kilometrażu 23+600 zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu na funkcjonowanie zjazdów na budowę na DK 17.
Wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 50 km/h i zakaz wyprzedzania na odcinkach ok 100 m przed i za wjazdami.
Kierowców prosimy o zachowanie ostrożności. 

29-06-2018 - Przekazanie działek.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostarad przekazała Wykonawcy firmie STRABAG wszystkie niezabudowane działki pod plac budowy. Trwa przekazywanie działek zabudowanych.

22-06-2018- Czasowa organizacja ruchu, prace archeologiczne.

  • W dniu 26.06.2018 r w km.197+200 DK 50 zostanie wprowadzona czasowa organizacjia ruchu na budowę bypassu na drodze krajowej DK 50. Wprowadzone zostanie stopniowe ograniczenie prędkości do 50 km/h i zakaz wyprzedzania na odcinkach ok 100 m przed i za włączeniem bypassu, jak i na całej jego długości.       
  • Rozpoczęto archeologiczne badania wykopaliskowe w miejscowości Człekówka w granicach zaprojektowanego pasa drogowego.                                                                                           

15-06-2018 - Wycinka drzew.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiądzy GDDKiA a Nadleśnictwem Mińsk Mazowiecki, Nadleśnictwo rozpoczęło wycinkę drzew i krzewów w planowanym pasie drogowym w miejscowości Ostrowik.

08-06-2018 Wycinka drzew.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy GDDKiA a Nadlesnictwem Celestynów, Nadleśnictwo rozpoczęło wycinkę drzew i krzewów w planowanym pasie drogowym w miejscowości Ostrowik.

Strony