18-06-2020 - Czasowa organizacja ruchu.

W dniu 17.06.202 Wykonawca udostepnił wlot z ronda w Kołbieli (DK 17) dla mieszkańców Nowej Wsi.

Dotychczasowy wjazd od strony S17 został zamknięty.

Wprowadzona organizacja ruchu pozwoli na wykonanie prac w obrębie skrzyżowania drogi gminnej 270414W z droga powiatową DP2737W w miejscowości Bocian.

 

09-06-2020 - Prace wykończeniowe.

Wykonawca prowadzi prace wykończeniowe na odcinkach S17 i drogach dojazdowych.

- humusowanie pasa dzielącego na S17 w km 25+00 do 27+00 oraz na ZBR3, ZBR4, I DK50.

-wykonywanie oznakowania poziomego na ZBR1,2,3,4 i Ł9.

- montaż barier ochronnych na pasie rozdziału

- roboty wykończeniowe w budynku toalet MOP.

28-05-2020 - Prace na obiektach mostowych.

Aktualnie prace prowadzone są na obiektach inżynierskich KP-3, WED-1 (DOPT, S17L), WD-10, MS-4 oraz WD-11 w2.

Najistotniejsze prace, z punktu widzenia rozpoczęcia robót nawierzchniowych, trwają na obiektach KP-3 oraz WED-1.

Są to głownie betonowania płyt przejściowych i kap chodnikowych, zasypki inżynierskie oraz montaż odwodnienia.

Na pozostałych obiektach Wykonawca skupia się na robotach wykończeniowych. 

20-05-2020 - Czasowa organizacja ruchu.

W dniu 22.05.2020 r. Wykonawca planuje wprowadzenie czasowej organizacji ruchu obowiązującej na drodze S17, polegajacej na zmianie przebiego tymczasowego bypassa w km około 20+300. Na wjeżdzie i wyjeżdzie na bypass obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 40 km/h, oraz 60 km/h na pozostałym odcinku.

14-05-2020 - Czasowa organizacja ruchu.

W dniu 20.05.2020 r Wykonawca planuje wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu starego przebiegu DK17 z drogą gminną 270414W i drogą powiatową DP2737W.

Powodem wprowadzenia czasowej organizacji ruchu jest budowa nasypu na dojeździe do obiektu WD-7, budowa DOPT1.1, oraz budowa PZM-6.

Skrzyżowanie S17 z DK17 w km 21+150 zostanie zamknięte.

Dojazd do Nowej Wsi i Sępochowa z drogi DK17  będzie możliwy poprzez skrzyżowanie łączace S17 z drogą gminną 270414W w km 21+550.

Drugim etapem COR będzie otwarcie wlotu ronda w Kołbieli.

 

 

07-05-2020 - Czasowa organizacja ruchu.

W dniu 11.05.2020 r. Wykonawca planuje wprowadzenie czasowej organizacji ruchu polegajacej na uruchomieniu ruchu po obiekcie WD-11 war 1 w ciągu drogi krajowej nr 50 na skrzyżówaniu  z trasą S17  w km 196+800 do 198+200 DK50.

Projekt zakłada, że rondo na S17 zostanie przekształcone w trójwlotowe. Na utworzonym skrzyżowaniu łącznicy z DK50, w celu usprawnienia ruchu, zaprojektowanoa zakaz skręcania w lewo dla nadjeżdżających od strony Grójca. Dostanie sie na S17 będzie możliwe z wykorzystaniem pobliskiego starego ronda na skrzyżowaniu DK50 z DK17, gdzie będzie można zawrócić.

30-04-2020 - Branża drogowa.

Wykonawca prowadzi prace związane z formowaniem i ulepszaniem nasypów, humusowaniem pasa rozdziału, montażem barier ochronnych oraz budową zjazdów indywidualnych.

Prace są wykonywane na całym odcinku.

23-04-2020 - Roboty mostowe.

Wykonawca prowadzi prace na obiektach mostowych.

- WED -1 km 20+490 - sprężanie ustroju nośnego.

- WD-7 km 21+615 - betonowanie płyty przejściowej oraz zbrojenie i deskowanie oczepów murów oporowych,

- WD-9 km 23+821 - wykonywanie przeciwspadku z asfaltu lanego,

- MS-4 km 24+408 - prace wykończeniowe powierzchni betonowych obiektu.

- WD-11 war.2 km 26+946 - przygotowanie do wykonania przeciwspadkuz asfaltu lanego.

17-04-2020 - Roboty drogowe.

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, polegajacej na przełożeniu ruchu na bypassy, pozwolila na prowadzenie robót drogowych na łączeniu z ocinkiem nr 1 inr 3 S17 i DOPT17 i DOPT18.

- ulepszanie podłoża,

- Wzmacnianie skarp,

- budowa przepustów,

- podbudowa  z BA i CA.

Strony