08-04-2020 - Prace wykończeniowe.

W ostatnim czasie Wykonawca prowadził prace budowlane i wykończeniowe przepustów pod S17 i DOPT (przejścia dla małych zwierząt i płazów)

Prowadzone są prace polegające na humusowaniu i obsiewie skarp.

Budowane są zjazdy indywidualne.

01-04-2020 - Czasowa organizacja ruchu.

W dniu 02.04.2020 Wykonawca planuje wprowadzenie czasowej organizacji ruchu polegającej na uruchomieniu tymczasowego bypassu w rejonie obiektu KP-3 w km 19+000 do 20+400. Uruchomienie bypassu pozwoli na jednoczesne wybudowanie obu jezdni S17 na odcinku od km19+200 do km 19+900 wraz z obiektami inżynierskimi KP-3 i PZŁ-1. Droga przebiegać będzie w śladzie projektowanej drogi obsługującej przyległy teren DOPT1.

27-03-2020 - Roboty mostowe.

Trwaja prace związane z deskowaniem i zbrojeniem ustroju nośnego na WED-1 w km 20+490, jezdnia lewa i DOPT1.

13-03-2020 - Zmiana organizacji ruchu.

W dniu 16.03.2020 Wykonawca planuje wprowadzenie czasowej organizacji ruchu polegajacej na uruchomieniu tymczasowego bypassu w rejonie obiektu PZM-9 w km27+300 do 27+900.

27-02-2020 - Budowa oświetlenia.

Wykonawca prowadzi prace związane z budową oświetlenia drogowego, montowane są słupy oraz oprawy oświetleniowe.

Prace prowadzone są na różnych odcinkach budowy. 

20-02-2020 - Budowa chodników.

Wykonawca przystapił do budowy chodników na istniejacej DK50 przy obiekcie WD-11 war.1.

Pierwszym etapem jest budowa obrzeży.

14-02-2020 - Branża mostowa .

Wykonawca prowadzi prace na obiektach mostowych:

  • WED-1 w m 20+490 - Betonowanie korpusu przyczóka - podpora P3 (j.lewa), betonowanie filara - podpora P2 (DOPT1), deskowanie korpusu przyczółka -podpora P1 (DOPT1).
  • WD-7 w km 21+615  - Montaz desek gzymsowych, zbrojenie oczepów murów oprowych.
  • WD-9 w km 23_821 - Betonowanie oczepów ścian bocznych przyczółka, montaż kotew pod bariery.
  • WD-11 war.1 w km 24+222 - montaż barier ochronnych, 

07-02-2020 - Roboty wykończeniowe.

Wykonawca prowadzi roboty wykończeniowe:

- humusowanie skarp,

- profilowanie rowów,

- montaż ścieków skarpowych,

- roboty brukarskie,

- nasypy po chodnik, 

- montaż paneli akustycznych.

Strony