12-06-2019 - Czasowa organizacja ruchu.

W dniu 11.06.2019 r Wykonawca wprowadził czasową organizacje ruchu. polegającą na wydłużeniu bypassu wzdłuż DK 50 w kierunku ronda w Kołbieli.

Dla pieszych wyznaczono bezpieczne przejście .

30-05-2019 - Prace archeologiczne.

Nadzór Archeologiczny wszedł w końcową fazę odkrywek i przekazał Wykonawcy 75% terenu objętego badaniami archeologicznymi, pod realizację zadania.

23-05-2019 - Prace na gazociągu.

W dniu 21.05.2019 r na terenie stacji gazowej w Kołbieli miało miejsce opróżnianie gazociągu wysokoprężnego przed przełączeniem kolizji gazociągów.

Prace przepięciowe na gazociągu potrwają do końca przyszłego tygodnia

15-05-2019 - Prace na obiektach mostowych.

Wykonawca prowadzi szeroko zakrojone prace na obiektach mostowych np:

- WED-1 - sprężanie ustroju nośnego,

- WD-8 - przygotowanie platformy pod rusztowanie, wykopy pod ławy fundamentowe.oraz deskowanie ustroju nośnego.

- WD-11 war,1 - demontaż deskowania ustroju nośnego po sprężeniu obiektu.

- WD-11 war.2 - zbrojenie i deskowanie korpusu przyczółka-podpora P3.

 

30-04-2019 - Budowa mostu na Antonince.

Wykonawca przystąpił do budowy mostu w ciągu drogi ekspresowej S17 na rzece Antonince w km 24+408.

W dniach 0d 01 do 05.05 2019r roboty na całym odcinku nie będą prowadzone.

17-04-2019 - Roboty na obiektach mostowych.

Wykonawca wykonał betonowanie ustroju nośnego na obiekcie WD-11 war. 1, jest to wiadukt w śladzie DK 50 nad drogą S17 w miejscowości Człekówka.

Ponadto wykonywane są zbrojenia i dekowanie korpusu przyczółka - podpora P2 na obiekcie WD-10 w km 0+980 DK 50.

- WED-1 km 20+490, zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego- jezdnia prawa

- WED-8 km 23+449, zbrojenie i deskowanie korpusu przyczółka-podpora P1.

 

11-04-2019 - Budowa nasypów.

Wykonawca prowadzi prace przy budowie kolejnych warstw nasypów na trasie głównej, łącznicach na Węźle Kołbiel, oraz drogach serwisowych .

Strony