04-12-2019 - Linia Elektryczna.

Wykonawca zakończył przebudowę linii średniego napięcia i przekazał dokumentację powykonawczą w celu weryfikacji i zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu.

28-11-2019 - Roboty na drogach powiatowych.

Wykonawca prowadzi roboty drogowe na drogach powiatowych , nasypy, profilowanie rowów.

Na obiektach prowadzone są prace wykończeniowe takie jak, montaż desek gzymsowych, montaż krawężników, zbrojenie oczepów murów oporowych. .

19-11-2019 - Roboty branżowe.

Branża mostowa:

WD-7 w km 21+606.

 - montaż desek gzymsowych.

 - montaż krawężników,

 - hydrofobizacja ustroju nośnego.

WD-8 w km 23-449.

 - Montaż desek gzymsowych,

- Montaż schodów skarpowych,

- WD-11 war.1 w km 24+222.

- Montaż desek gzymsowych,

- Montaż krawężników

- Zbrojenie kap chodnikowych.

MS-4 w km 24+408.

- Zbrojenie płyty przejściowej-podpora P2,

- Zbrojenie kap chodnikowych,

- Betonowanie kap chodnikowych,

- Izolacja płyty ustroju nośnego.

21-10-2019 - Czasowa organizacja Ruchu.

W dniu 23.10.2019 r Wykonawca planuje wprowadzenie czasowej organizacji ruchu polegającej na przeniesieniu ruchu z drogi krajowej nr 17 na nowowybudowaną prawą jezdnię drogi ekspresowej S17 na wysokości obiektu mostowego WED-1 w km 20+490.

11-10-2019 - Roboty drogowe.

Wykonawca nadal prowadzi prace związane z wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu cementowego i asfaltowego na wielu odcinkach S17 i drogach zbiorczych.

Strony