15-03-2018 Zakończenie konsultacji społecznych.

W dniu 10.03.2018 r zakończono konsultacje społeczne w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Zgłoszone uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej są rozpatrywane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

21-02-2018 r. Przewóz ściętych drzew.

Od piątku tj. 23.02.2018 r w miejscowościach Sępochów, Gadka i Antoninek rozpocznie się wywożenie ściętych wcześniej drzew, na składowisko w Człekówce.

Kierowcy mogą spodziewać się utrudnień w ruchu spowodowanych ograniczeniem predkości oraz wprowadzeniem ruchu wahadłowego. 

 

12-02-2018 r Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego.

W dniu 05.02.2018 Wojewoda Mazowiecki wystosował "Zawiadomienie o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej"

08-02-2018 Wycinka drzew.

Trwa wycinka drzew w obrębie pasa drogowego istniejącej drogi krajowej DK 17 w miejscowościach Sępochów, Gadka i Antoninek. Kierowcy mogą spodziewać sie utrudnień takich jak, wprowadzenie ruchu wahadłowego i ograniczenie prędkości. W miejscach tych zostaną umieszczone tablice ostrzegawcze. Termin zakończenia prac przewidziany jest na koniec tygodnia.

31-01-2018 r. Wycinka drzew w pasie drogowym.

Wójt gminy Kołbiel wydał decyzję zezwalającą wykonawcy, firmie Strabag, na wycinkę drzew w pasie drogi krajowej nr 17 i 50, w związku z realizacją inwestycji drogowej, na terenie miejscowości Sępochów, Gadka i Antoninek.

Wykonawca zrekompensuje straty spowodowane wycinką w/w drzew poprzez dokonanie nasadzeń zastępczych.

19 - 01 - 2018 Podwykonawca

Wykonawca zgłosił do Zamawiającego podwykonawcę, którego zakes prac będzie obejmował roboty budowlane i rozbiórkowe.

10 - 01 - 2018 Zimowe utrzymanie dróg.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała porozumienie z Wykonawcą, Firmą STRABAG Sp. z o.o, w sprawie zimowego utrzymania dróg w sezonie 2017 / 2018 na odcinku nr. 2 planowanej drogi ekspresowej S 17. Prace zwiazane z zapobieganiem, zwalczaniem śliskości oraz odśnieżaniem nawierzchni drogi wykonywać będzie Rejon w Garwolinie, Obwód Drogowy w Kołbieli.

Strony