22-08-2019 - Roboty mostowe.

Wykonawca przystąpił do montażu desek gzymsowych na obiekcie WD-11 war.1 w km 24+222.

Na obiekcie WD-10 w km 23+821 wykonano montaż belek typu KUJAN - jezdnia DK50.

WD-9 w km 23+821 - wykonano betonowanie ustroju nośnego.

Zakończono prace konstrukcyjne budynku toalet na MOP Kołbiel.

 

16-08-2019 - Roboty ziemne.

Wykonawca prowadzi roboty ziemne na S17 od MS-4 (most na rzece Antoninka) do km 25+40 w kierunku Lublina.

31-07-2019 - Nawierzchnia bitumiczna.

Wykonano nawierzchnię bitumiczną na drodze do obsługi terenów przyległych do DOPT 6.

Wykonawca prowadzi prace przy budowie nasypów, oraz murów oporowych  przy obiekcie WD-11 war. 1 na DK 50.

 

25-07-2019 - Prace na obiektach mostowych.

Wykonawca w dalszym ciągu prowadzi prace na obiektach mostowych,

- WED-1 Zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej przyczółka - podpora P1.

- WD-9 Wykonywanie zasypki przyczóka - podpora P1, zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego,

-WD-10 Zbrojenie ściany bocznej przyczółka, deskowanie poprzecznicy - podpora P2.

- WD-11 war. 1 Wykonywanie murów oporowych M1,M2 wraz z zasypką przyczółka P3.

12-07-2019 - Prace brukarskie.

Wykonawca przystąpił do prac brukarskich na rondzie na DOPT17 przy MOP Kołbiel.

Na Węźle Kołbiel przystapiono do układania podbudowy bitumicznej na łącznicach.

Strony