Czerwiec 2017

  • Kontynuowano prace projektowe w zakresie wszystkich branż z uwzględnieniem kolejnych uwag weryfikatorów
  • Przygotowano przedmiary różnicowe dotyczące węzła "Kołbiel"
  • Przygotowano materiały na posiedzenie ZOPI
  • 26.06.2017 r. odbyło się posiedzenie ZOPI
  • opracowano rewizję nr 6 - PZT i PAB
  • Złożono do zatwierdzenia kolejne STWiORB