Grudzień 2016

  • zatwierdzony został projekt Geometrii Węzła Kołbiel
  • przygotowywanie materiałów do uzgodnień i decyzji administracyjnych
  • w trakcie realizacji jest projekt organizacji ruchu