Kwiecień 2017

  • Kontynuowano prace projektowe w zakresie wszystkich branż,
  • Przygotowano przedmiary różnicowe dotyczące węzła "Kołbiel",
  • Wykonano uzupełniające prace geotechniczne,
  • Przekazano do weryfikacji plan działań ratowniczych,
  • Uzupełniono materiały do adytu BRD.