Kwiecień 2018 r.

  • kontynuowano prace zwiazane z wprowadzeniem uwag Weryfikatorów do projektu wykonawczego we wszystkich branżach,
  • opracowano kolejne Szczegółowe Specyfikacje Techniczne WiORB oraz uzupełniono uprzednio złożone SSTWiORB wg uwag zgłoszonych przez Inżyniera i Zamawiającego, 
  • kontynuowano prace zwiazane z uzupełnieniem przedmiarów robót we wszytkich branżach według zaleceń inżyniera,
  • wykonywano czynności związane z uzupełnieniem i wyjaśnieniami w ramach prowadzonych postepowań administracyjnych.