Lipiec 2016

  • zatwierdzenie elementów Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym
  • aktualizacja inwentaryzacji przyrodniczej
  • opracowanie analizy prognozy ruchu
  • opracowanie operatorów wodnoprawnych
  • zatwierdzenie linii rozgraniczających
  • przekazanie do GDDKiA materiałów do audytu BRD (Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego): analiza i arognoza ruchu, projekt architektoniczno-budowlany – branża drogowa, projekt stałej organizacji ruchu,