Lipiec 2017

  • Zakończono prace związane z opracowaniem projektu budowlanego
  • Opracowano wniosek ZRID
  • 17.07.2017 r. złożono wniosek ZRID
  • Kontynuowano prace związane z uszczegółowieniem przedmiarów różnicowych
  • Rozpoczęto prace związane z opracowaniem projektu wykonawczego i przedmiarów robót we wszystkich branżach.