Listopad 2016

  • ocenianie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  • prowadzenie badań geotechnicznych i geologicznych
  • w trakcie realizacji jest zatwierdzenie projektu budowalanego