Luty 2017

  • trwały prace związane z uzyskiwaniem warunków przyłączeniowych PGE Dystrybucja S.A.
  • kontynuowano prace projektowe w zakresie wszystkich branż
  • przekazano projekt zagospodarowania terenu dla całego odcinka