Luty 2018 r.

  • Realizowano prace związane z wprowadzeniem uwag Weryfikatorów do projektu wykonawczego we wszystkich branżach.
  • Opracowano kolejne Szczegółowe Specyfikacje Techniczne WiORB oraz uzupełniono uprzednio złożone SSTWiORB zgodnie z zasadnymi uwagami zgłoszonymi przez Inżyniera i Zamawiającego.
  • Kontynuowano prace związane z opracowaniem przedmiarów robót we wszystkich brańżach.
  • Wykonywano czynności związane z uzupełnieniem i wyjaśnieniami w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych.