Maj 2017

  • Kontynuowano prace projektowe w zakresie wszystkich branż z uwzględnieniem kolejnych uwag weryfikatorów.
  • Przygotowano przedmiary różnicowe dotyczące węzła "Kołbiel".
  • Wykonano uzupełniające prace geotechniczne.
  • Złożono do zatwierdzenia kolejne STWiORB.