Maj 2018 r.

W dniu 08.05.2018  Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję ZRIDNr 13/II/2018, znak: S17 Cz.2 WI-II.7820.1.11.2017.AC. Decyzję przekazano Wykonawcy w dniu 15.05.2018 r.

Prace projektowe,

 • kontynuowano prace związane z opracowaniem finalnej edycji Projektu Wykonawczego we wszystkich branżach,
 • opracowano kolejne Szczegółowe Specyfikacje Techniczne WiORB oraz uzupełniono uprzednio złożone SSTWiORB wg uwag zgłoszonych przez Inżyniera i Zamawiającego,
 • Kontunuowano prace związane z uzupełnieniem przedmiarów robót we wszystkich branżach według zaleceń Inzyniera,
 • realizowano prace związane z opracowaniem kolejnych PZJ,
 • realizowano prace związane z opracowaniem projektów organizacji ruchu na czas budowy,
 • opracowano Program dla etapu Robót, przekazano do Inzyniera w dniu 29.05.2018 r.
 • wykonywano inwentaryzacje dróg lokalnych.

 

Roboty drogowe, 

Wykonywano prace w zakresie:

 • przygotowania zapleczy materiałowych Wykonawcy,
 • transportu i gromadzenia materiałów,
 • wprowadzenia i utrzymania czsowej organizacji ruchu,
 • opracowania i wprowadzenia geodezyjnej osnowy realizacyjnej.