Marzec 2016

  • analiza materiałów geodezyjnych, przyrodniczych
  • prace projektowe dotyczące dróg i mostów
  • pozyskanie materiałów do analizy i prognozy ruchu
  • inwentaryzacja przyrodnicza