Marzec 2017

  • Kontynuowanie prac projektowych w zakresie wszystkich branż z uwzględnieniem kolejnych uwag Weryfikatowów,
  • Przygotowanie przedmiarów zamiennych dotyczących węzła "Kołbiel".