Marzec 2018 r

  • kontunuowano prace związane z wprowadzeniem uwag Weryfikatorów do projektu wykonawczego we wszystkich branżach,
  • przekazano finalną edycję Planu Działań Ratowniczych do zatwierdzenia przez zamawiającego.
  • opracowano kolejne Szczegółowe Specyfikacje Techniczne WiORB oraz uzupełniono uprzednio złożone SSTWiORB wg uwag zgłoszonych przez Inżyniera i Zamawiającego,
  • kontynuowano prace zwiazane z uzupełnieniem przedmiarów robót we wszystkich branżach według zaleceń Inżyniera,
  • wykonywano czynności związane z uzupełnieniem i wyjaśnieniami w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych.