Październik 2016

  • opracowanie warunków technicznych budowy i przebudowy sieci
  • uzupełnienie dokumentacji geologiczno-inżynieryjskiej i hydrogeologicznej
  • weryfikacja projektu architektoniczno-budowlanego MOP w sprawie zagospodarowania
  • geotechniczne warunki posadowienia
  • projekty podziału nieruchomości i zawiadamianie właścicieli
  • zgłoszenie robót geodezyjnych do Starostwa Powiatowego