Październik 2017

  • Zakończono opracowanie, wykonano prace związane z opracowaniem projektu wykonawczego, we wszystkich branżach.
  • Opracowano i przekazano finalną wersję Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem.
  • Opracowano i przekazano finalną wersję Planu Działań Ratowniczych.
  • Opracowano kolejne Szczegółowe Specyfikacje Techniczne WiORB oraz uzupełniono uprzednio złożone SSTWiORB zgodnie z uwagami zgłoszonymi przez Inżyniera i Zamawiającego.