Pierwsze spotkanie koordynacyjne

Dnia 10 lutego 2016 roku odbyło się pierwsze spotkanie koordynacyjne, w którym uczestniczyli przedstawiciele: Zamawiającego, Nadzoru i Wykonawców w celu omówienia spraw organizacyjnych.