PODWYKONAWCY

SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW 

LISTA ZATWIERDZONYCH PODWYKONAWCÓW

Lp.

  Nazwa podwykonawcy

  Zakres umowy

1. Agnieszka Mazur firma KOFLEX  Wykonanie robót budowlanych i rozbiórkowych.
2. MTM Nowum Sp. z o.o. Przebudowa sieci gazowej.
3. Zakład Rorót Inżynieryjnych Henryk Chrobok i Hibert Chrobok Sp. Jawna Wykonanie tymczasowej ścianki szczelnej
4. Freyssinet Polska Sp. z o.o. Wykonanie murów oporowych z drutu zbrojeniowego.
5. PUH JUR-POL  Wykonanie wykopów na obiektach inżynierskich.
6. FBHU K&J Józef Jażdżyk Wykonanie zasypek na obiektach inżynierskich.
7. SAT Sp. z o.o.  Frezowanie nawierzchni asfaltowej.
8. PRO-GEN Sp.z o.o.  Roboty ogólnobudowlane na obiektach inżynierskich.
9. BBR POLSKA Sp. z o.o. Wykonanie sprężenia obiektów WD-8, WED-1, WD-9 i WD-11.
10 Keller Polska Sp. o.o.  Wykonanie posadowienia obiektów WED-1;WD-7;WD-9;WD-10;WD-11.
11 B2 Polska Sp. Zo.o. Montaz dylatacji modułowych oraz łożysk garnkowych i elastomelowych.
12 Usługi Budowlane i Drogowe Grzegorz Piotrowski  Wykonanie robót związanych z przepustami.
13 Hydromel Lukasz Nowakowski. Wykonanie robót melioracyjnych.
14 Ulma Construccion S.A  Wykonanie najmu systemu deskowań i rusztowań.
15 BITUNOWA Sp.Z o.o. Wykonanie skropień międzywarstwowych.
16

Wielobranzowy Zakład "ROLBUD" Świdor Michał, Dyrda Stanisław Spółka Jawna.

Przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z budową kanalizacji deszczowej.
17 ERPAT Sp.z o.o.  Wykonanie robót związanych z przepustami.
18 "FREST" s.c Stefan Cudny, Bożena Cudna Wykonanie murów z gruntu zbrojonego.
19 P.U.H.B Piotr Pawlica  Wykonanie robót budowlanych.
20 Feryssinet Polska Spółka z o.o. Wykonanie murów z gruntu zbrojonego
21 "FREST" s.c Stefan Cudny, Bożena Cudna Wykonanie murów z gruntu zbrojonego.
22 ZBT Sp. zo.o.  Wykonanie robót budowlanych z zakresu energetyki, zasilania i oświetlenia.
23 Firma Budowlana Łukasz Pawłowski Wykonanie robót budowlanych.
24 Usługi Budowlane i Drogowe. Grzegorz Piotrowski Wykonanie robót związanych z przepustami.
25 EKONOVA S.A Wykonanie robót związanych z drogowymi ekranami akustycznymi i przeciwolśnieniowymi.
26 L-ROAD Sp.zo.o.  Wykonanie robót związanych ze zbiornikami retencyjnymi i filtracyjnymi.
27 L-ROAD Sp.zo.o.  Wykonanie robót związanych z przepustami drogowymi i melioracyjnymi.
28 Usługi Budowlane i Drogowe. Grzegorz Piotrowski Wykonanie robót ogólnobudowlanych na obiektach KP-3
29 GRILTEX Sp. z o.o.  Wykonanie robót budowlanych polegajacych na uszczelnianiu zbiorników retencyjnych.
30 P.W.KONBUD Jacek Końko Wykonanie robót zwiazanych z budową kanalizacji deszczowej.
31 KAMKO Krzysztof Osiński Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej wraz z zapewnieniem materiałów.
32 "Kamel" Joanna Kalinowska  Wykonanie robót ciesielsko zbrojarskich.
33 Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Dariusz Wożniak  Wykonanie kanalizacji deszczowej
34 WAMA-ROL  Wykonanie montażu zbrojenia na obiektach WD-11 War.2 oraz MS-4
35 SOLAKS Sp. z o.o.  Kompleksowe wykonanie budynku MOP wraz z małą infrastrukturą.
36 P.W KONBUD Jacek Końko Umowa przekazu.
37 P.H.U. REALUZ Renata Andrysiewicz  Wykonanie robót brukarskich.
38 DWD STSTEM Sp. z o.o. Dostawa i montaż kolektora odwadniającego i osprzętu.
39 EKOPRES S.A . Kompleksowe wykonanie ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych drogowych.
40 FLOOR-SYSTEM  Wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowych.
41 TARCOPOL Sp. z o.o  Wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego na obiektach.
42 C.R.B Krzysztof Stroiński Wykonywanie robót budowlanych 
43 Eclipse Team Sp. z o.o.  Wykonywanie robót brukarskich.
44 SAT Sp. z o.o. Wykonywanie robót budowlanych polegajacych na wykonaniu dylatacji na nawierzchni betonowej.
45 Zakład Remontowo Budowlany Instalacje Wod-Kan, C-O, Gaz. S.C Janicki Piotr, Janicki Jarek oraz MTM Nowum Sp. z o.o. Umowa przekazu.
46 Saferoad Grawil Sp. z o.o. Wykonanie robót budowlanych związanych z oznakowaniem poziomym.
47 STA-BUD Sp. z o.o. Wykonanie balustrad i poręczy na schodach skarpowych na obiektach inżynierskich.
48 INEKOBUD Sp. z o.o.  Wykonanie zagęszczenia zasypek mostowych.
49 Stalprodukt S.A Saferoad Polska Sp. z o.o.

Wykonanie barier ochronnych na obiektach inżynierskich. Dostawa oraz montaż systemów barier ochronnych.

50 Euroformat EU Sp. z o.o. Kompleksowe wykonanie ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych.
51 SAT Sp. z o.o. Roboty budowlane polegające na wykonaniu dylatacji nawierzchni betonowej.
52 South Stream S.A  Montaż ogrodzeń dróg oraz zbiorników retencyjnych.
53 PUH Dariusz Wożniak Wykonanie robót związanych z kanalizacją deszczową.
54 Szuliga-Krol Zuzanna Katarzyna Green Fashion S.C  Dostawa wraz z ułożeniem darniny oraz wykonanie umocnień skarp.
55 Nector Budownictwo Sp. z o.o. Wykonanie robot związanych z montażem koszy gabionowych.
56 AKG Architektura Krajobrazu Sp.z o.o. Wykonanie hydrosiewu wraz z koszeniem oraz pielęgnacją traw.
57 Elikopol BK Sp. z o.o. Układanie darniny oraz umocnienie skarp matami przeciweozyjnymi.
58 TIOMAN Sp. z o.o.Spółka Komandytowa. Wykonanie oznakowania pionowego.
59 Neptun Sp. z o.o. Przekaz środków pieniężnych.
60 "KAMEL" Joanna Kolinowska Wykonanie robót brukarskich.
61 P.P.H.U."BUDBET"Tadeusz Bartnicki Odtworzenie fragmentu nawierzchni na działce nr 139/1 i 139/2.
62 INEKOBUD Sp. z o.o.  Wykonanie robót brukarskich.
63 MKM Maciej Olbryś  Wykonanie nasaddzeń drzew, krzewów oraz pnączy.
64 TELWAY Sp. z o.o.  Wykonanie instalacji meteorologicznej.
65 GC Metal Sp. z o.o Montaz balustrad wraz z dostawą.
66 Robert Laskowski-MAX BRUK  Wykonanie robót brukarskich.
67 "Keller-Polska" Sp. z o.o. Wykonanie kolumn CSC z głowicą Zwirową KSS
68  ATIP Ludwiniak, Wójcik Ireneusz Spółka Jawna  Przekaz środków pieniężnych.
69 Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Przekaz środków pieniężnych.
70 Dźwigi i Podnośniki Dariusz Kujawa Przekaz środków pieniężnych.
71 TEXO Rusin Dariusz Wykonanie montażu oznakowania pionowego.
72 PRIAM Service-Łukasz Rygielski Wykonanie montażu oznakowania pionowego.
73 VISTIN Anita Streich Wykonanie montażu oznakowania pionowego.
74 FHU RUR-BUD Karolina Dziama Przekaz środków pieniężnych.
75 Navotech Inżynieria Środowiska Sp. zo.o. Przekaz środków pieniężnych.
76 Hydroz Sp. zo.o. Wykonanie zabezpieczenia skarpy.
77 FHU Krzyś Krzysztof Wiśniewski. Wykonanie schodów skarpowych.
78 FUB KOWAL-BUD Jolanta Kowal Wykonanie robót brukarskich.
79 Robo-Kop Sp. zo.o. Dokończenie napraw zbiorników retencyjnych.
80 BW Projects Bartosz Wrzesień  Wykonanie odmulenia przepustów skrzynkowych.