PODWYKONAWCY

 LISTA ZATWIERDZONYCH PODWYKONAWCÓW

Lp.

  Nazwa podwykonawcy

  Zakres umowy

1. Agnieszka Mazur firma KOFLEX  Wykonanie robót budowlanych i rozbiórkowych.
2. MTM Nowum Sp. z o.o. Przebudowa sieci gazowej.
3. Zakład Rorót Inżynieryjnych Henryk Chrobok i Hibert Chrobok Sp. Jawna Wykonanie tymczasowej ścianki szczelnej
4. Freyssinet Polska Sp. z o.o. Wykonanie murów oporowych z drutu zbrojeniowego.
5. PUH JUR-POL  Wykonanie wykopów na obiektach inżynierskich.
6. FBHU K&J Józef Jażdżyk Wykonanie zasypek na obiektach inżynierskich.
7. SAT Sp. z o.o.  Frezowanie nawierzchni asfaltowej.
8. PRO-GEN Sp.z o.o.  Roboty ogólnobudowlane na obiektach inżynierskich.
9. BBR POLSKA Sp. z o.o. Wykonanie sprężenia obiektów WD-8, WED-1, WD-9 i WD-11.