PODWYKONAWCY

SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW 

LISTA ZATWIERDZONYCH PODWYKONAWCÓW

Lp.

  Nazwa podwykonawcy

  Zakres umowy

1. Agnieszka Mazur firma KOFLEX  Wykonanie robót budowlanych i rozbiórkowych.
2. MTM Nowum Sp. z o.o. Przebudowa sieci gazowej.
3. Zakład Rorót Inżynieryjnych Henryk Chrobok i Hibert Chrobok Sp. Jawna Wykonanie tymczasowej ścianki szczelnej
4. Freyssinet Polska Sp. z o.o. Wykonanie murów oporowych z drutu zbrojeniowego.
5. PUH JUR-POL  Wykonanie wykopów na obiektach inżynierskich.
6. FBHU K&J Józef Jażdżyk Wykonanie zasypek na obiektach inżynierskich.
7. SAT Sp. z o.o.  Frezowanie nawierzchni asfaltowej.
8. PRO-GEN Sp.z o.o.  Roboty ogólnobudowlane na obiektach inżynierskich.
9. BBR POLSKA Sp. z o.o. Wykonanie sprężenia obiektów WD-8, WED-1, WD-9 i WD-11.
10 Keller Polska Sp. o.o.  Wykonanie posadowienia obiektów WED-1;WD-7;WD-9;WD-10;WD-11.
11 B2 Polska Sp. Zo.o. Montaz dylatacji modułowych oraz łożysk garnkowych i elastomelowych.
12 Usługi Budowlane i Drogowe Grzegorz Piotrowski  Wykonanie robót związanych z przepustami.
13 Hydromel Lukasz Nowakowski. Wykonanie robót melioracyjnych.
14 Ulma Construccion S.A  Wykonanie najmu systemu deskowań i rusztowań.
15 BITUNOWA Sp.Z o.o. Wykonanie skropień międzywarstwowych.
16

Wielobranzowy Zakład "ROLBUD" Świdor Michał, Dyrda Stanisław Spółka Jawna.

Przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z budową kanalizacji deszczowej.
17 ERPAT Sp.z o.o.  Wykonanie robót związanych z przepustami.
18 "FREST" s.c Stefan Cudny, Bożena Cudna Wykonanie murów z gruntu zbrojonego.
19 P.U.H.B Piotr Pawlica  Wykonanie robót budowlanych.
20 Feryssinet Polska Spółka z o.o. Wykonanie murów z gruntu zbrojonego
21 "FREST" s.c Stefan Cudny, Bożena Cudna Wykonanie murów z gruntu zbrojonego.
22 ZBT Sp. zo.o.  Wykonanie robót budowlanych z zakresu energetyki, zasilania i oświetlenia.
23 Firma Budowlana Łukasz Pawłowski Wykonanie robót budowlanych.
24 Usługi Budowlane i Drogowe. Grzegorz Piotrowski Wykonanie robót związanych z przepustami.
25 EKONOVA S.A Wykonanie robót związanych z drogowymi ekranami akustycznymi i przeciwolśnieniowymi.
26 L-ROAD Sp.zo.o.  Wykonanie robót związanych ze zbiornikami retencyjnymi i filtracyjnymi.
27 L-ROAD Sp.zo.o.  Wykonanie robót związanych z przepustami drogowymi i melioracyjnymi.
28 Usługi Budowlane i Drogowe. Grzegorz Piotrowski Wykonanie robót ogólnobudowlanych na obiektach KP-3
29 GRILTEX Sp. z o.o.  Wykonanie robót budowlanych polegajacych na uszczelnianiu zbiorników retencyjnych.
30 P.W.KONBUD Jacek Końko Wykonanie robót zwiazanych z budową kanalizacji deszczowej.
31 KAMKO Krzysztof Osiński Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej wraz z zapewnieniem materiałów.
32 "Kamel" Joanna Kalinowska  Wykonanie robót ciesielsko zbrojarskich.
33 Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Dariusz Wożniak  Wykonanie kanalizacji deszczowej
34 WAMA-ROL  Wykonanie montażu zbrojenia na obiektach WD-11 War.2 oraz MS-4
35 SOLAKS Sp. z o.o.  Kompleksowe wykonanie budynku MOP wraz z małą infrastrukturą.
36 P.W KONBUD Jacek Końko Umowa przekazu.
37 P.H.U. REALUZ Renata Andrysiewicz  Wykonanie robót brukarskich.
38 DWD STSTEM Sp. z o.o. Dostawa i montaż kolektora odwadniającego i osprzętu.
39 EKOPRES S.A . Kompleksowe wykonanie ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych drogowych.
40 FLOOR-SYSTEM  Wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowych.
41 TARCOPOL Sp. z o.o  Wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego na obiektach.
42 C.R.B Krzysztof Stroiński Wykonywanie robót budowlanych 
43 Eclipse Team Sp. z o.o.  Wykonywanie robót brukarskich.
44 SAT Sp. z o.o. Wykonywanie robót budowlanych polegajacych na wykonaniu dylatacji na nawierzchni betonowej.
45 Zakład Remontowo Budowlany Instalacje Wod-Kan, C-O, Gaz. S.C Janicki Piotr, Janicki Jarek oraz MTM Nowum Sp. z o.o. Umowa przekazu.
46 Saferoad Grawil Sp. z o.o. Wykonanie robót budowlanych związanych z oznakowaniem poziomym.
47 STA-BUD Sp. z o.o. Wykonanie balustrad i poręczy na schodach skarpowych na obiektach inżynierskich.
48 INEKOBUD Sp. z o.o.  Wykonanie zagęszczenia zasypek mostowych.
49 Stalprodukt S.A Saferoad Polska Sp. z o.o.

Wykonanie barier ochronnych na obiektach inżynierskich. Dostawa oraz montaż systemów barier ochronnych.

50 Euroformat EU Sp. z o.o. Kompleksowe wykonanie ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych.
51 SAT Sp. z o.o. Roboty budowlane polegające na wykonaniu dylatacji nawierzchni betonowej.
52 South Stream S.A  Montaż ogrodzeń dróg oraz zbiorników retencyjnych.
53 PUH Dariusz Wożniak Wykonanie robót związanych z kanalizacją deszczową.
54 Szuliga-Krol Zuzanna Katarzyna Green Fashion S.C  Dostawa wraz z ułożeniem darniny oraz wykonanie umocnień skarp.
55 Nector Budownictwo Sp. z o.o. Wykonanie robot związanych z montażem koszy gabionowych.
56 AKG Architektura Krajobrazu Sp.z o.o. Wykonanie hydrosiewu wraz z koszeniem oraz pielęgnacją traw.
57 Elikopol BK Sp. z o.o. Układanie darniny oraz umocnienie skarp matami przeciweozyjnymi.
58 TIOMAN Sp. z o.o.Spółka Komandytowa. Wykonanie oznakowania pionowego.
59 Neptun Sp. z o.o. Przekaz środków pieniężnych.
60 "KAMEL" Joanna Kolinowska Wykonanie robót brukarskich.
61 P.P.H.U."BUDBET"Tadeusz Bartnicki Odtworzenie fragmentu nawierzchni na działce nr 139/1 i 139/2.
62 INEKOBUD Sp. z o.o.  Wykonanie robót brukarskich.
63 MKM Maciej Olbryś  Wykonanie nasaddzeń drzew, krzewów oraz pnączy.
64 TELWAY Sp. z o.o.  Wykonanie instalacji meteorologicznej.
65 GC Metal Sp. z o.o Montaz balustrad wraz z dostawą.
66 Robert Laskowski-MAX BRUK  Wykonanie robót brukarskich.
67 "Keller-Polska" Sp. z o.o. Wykonanie kolumn CSC z głowicą Zwirową KSS
68  ATIP Ludwiniak, Wójcik Ireneusz Spółka Jawna  Przekaz środków pieniężnych.
69 Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Przekaz środków pieniężnych.
70 Dźwigi i Podnośniki Dariusz Kujawa Przekaz środków pieniężnych.
71 TEXO Rusin Dariusz Wykonanie montażu oznakowania pionowego.
72 PRIAM Service-Łukasz Rygielski Wykonanie montażu oznakowania pionowego.
73 VISTIN Anita Streich Wykonanie montażu oznakowania pionowego.