Sierpień 2017

  • Wykonano prace związane z opracowaniem projektu wykonawczego i przedmiarów robót we wszystkich branżach
  • Złożono do zatwierdzenia finalną wersję projektu konstrukcji nawierzchni
  • Opracowano kolejne SSTWiORB oraz uzupełniono poprzednio złożone SSTWiORB