Styczeń 2018

  • Realizowano prace zwiazane z wprowadzeniem uwag weryfikatorów do projektu wykonawczego we wszystkich branżach.
  • Opracowano kolejne Szczegółowe Specyfikacje Techiczne WiORB oraz uzupełniono uprzednio złożone SSTWiORB zgodnie z zasadnymi uwagami zgłoszonymi przez Inżyniera i Zamawiającego.
  • Kontynuowano prace związane z opracowaniem przedmiarów robót we wszystkich branżach.
  • Uzyskano zatwierdzenie Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem przez Inżyniera.
  • Uzyskano zatwierdzenie Projektu Stałej Organizacji Ruchu przez Inżyniera.
  • Wykonywano czynności związane z uzupełnieniem i wyjaśnieniami w ramach prowadzonych postepowań administracyjnych.