01-02-2019 - Wykonanie zasypki przepustu w ciągu drogi DOPT 2C.