05-09-2019 Układanie górnych warstw nawierzchni betonowej na trasie głównej.