06-06-2019 Formowanie warstwy nasypu od km 0+150 do 0+410 DK 50.