06-07-2018 - Prace przy budowie węzła Kołbiel i bypassu na DK 50.