06-12-2019 - Zagęszczanie warstwy MPŻ na nasypie projektowanej DK50.