07-08-2019 - Budowa nasypu na DK 50 w km 0+000 do 0+150.