07-11-2019 - Podbudowa z betonu asfaltowego na ZBR.1 ok km. 0+930 .