07.04.2021 - Widok na Węzeł Kołbiel i S17 ok. km 20+000.