08-02-2019 - Wykonywanie warstwy ochronnej podłoża na nasypie DOPT-1 w km 1+700 do 770.