09-01-2020 - Frezowanie nawierzchni na DK17 w km 23+250 do 24+100.