09-05-2019 Roboty ziemne na trasie głównej w km 22+500 i 26+400.